Recensioner, En härskares själ:

 

"Också den svenska fantasyvågen fortsatte - liksom tidigare med blandat resultat. Bäst lyckades enligt min uppfattning Niklas Krog och Kristoffer Leandoer, som bägge avslutade sina trilogier. Krog fortsätter i En härskares själ med att frammana den värld han skapat med samma suggestiva kraft som tidigare - och turnerar den obligatoriska slutstriden så originellt att frågorna om ont och gott blir med komplicerade än vad de brukar vara."

Mats Berggren, Barn & Kultur

 

"Krogs berättarstil är effektiv. Romankonstruktionen kränger inte åt något håll utan strömlinjeformar läsningen. Effektivitetens baksida är att allt som inte krävs för att driva berättelsen framåt sållas bort. Romanen fungerar men personerna och miljöerna blir kuggar i ett berättelsemaskineri. Det är ett väloljat maskineri men kuggarna blir aldrig mer än kuggar. Berättelsen förlorar på så sätt den dimension som låter läsaren ana ett liv utanför romanen." Niklas: tänkvärt och säkert sant, Pål. Mycket av det vardagliga kringberättandet som fanns i första utkastet åkte i soptunnan under efterarbetet. Det ska jag försöka låta bli i fortsättningen. :-) "Krog har skrivit ett äventyr och hanterar de spänningsskapande instrumenten väl. Författaren bemödar sig också om en viss mångtydighet och intresserar sig för sina personers karaktärer vilket lyfter berättelsen."

Pål Eggert, Minotauren nr 12, 2001

 

"Tusen år har förflutit och det avgörande slaget är nära i En härskares själ, som är den tredje och sista delen i Niklas Krogs spännande och ganska så blodiga fantasytrilogi om dvärgar, skogsfolk, wyverns och magiska råd under Frihetskrigens epok. Niklas Krog hör till de författare som inte inrangerar sina historier i kampen mellan entydigt ont och gott utan i det onda finns det alltid en smula ljus och det som tycks gott kan visa sig innehålla ondska. Niklas Krog, som ofta berättar om sitt författarskap, beskriver sig själv som en författare utan talang. Så förhåller det sig inte, inte alls, för han har en excellent förmåga att skriva på en gång detaljerat och fantasifullt medryckande. Läsaren tror på de magiska och ruskiga sagor Niklas Krog berättar och en sådan författare är en sann begåvning."

Lena Kjersén, Västerbottens-Kuriren

 

"Krog avhåller sig från att inrangera sin berättelse i den vanliga kampen mellan det onda och det goda. Genom hela trilogin leker Krog i stället med denna dualism. Det till synes onda kan visa sig vara gott och vice versa. I Krogs mytologi skapades världen av två urmakter; en ljus och en mörk, av skälet att urmakterna vill ha en plats att mäta sina krafter på. Båda de "världsordningarna" urmaktena representerar kan således vara lika destruktiv för människan. På så vis formar sig Krogs trilogi till något så ovanligt som en ideologikritisk fantasyberättelse, en allegori över både världskrig och kallt krig om man så vill. Människans frigörelse, lyder sensmoralen, blir möjlig först när hon frigjort sig från alla ideologier. En illusion som heter duga."

Sverker Lenas, Dagens Nyheter

 

"Vad som verkar fascinera Niklas Krog allra mest, både i de historiska romanerna och i fantasy-berättelserna, är kraftmätningarna, striderna, den kamp som hela tiden pågår och aldrig ger plats för vardagligt liv. Hjältarna verkar inte ens längta efter ett bekvämt, lustfyllt och mindre dramatsikt vardagsliv. ... Niklas Krog berättar så intensivt och levande om vänskap och svek, närmast ofattbart mod och tapperhet, lojalitet och den rena ondskan och illviljan, att läsaren, trots ett visst motstånd, dras med in i de främmande världarna och nästan tror sig vara med på riktigt. ... Intresset för fantasy är stort både bland ungdomar och vuxna och jag tror att särskilt läsvana unga män, elva år och uppåt, kan fängslas och stimuleras av några timmar i Niklas Krogs väl uppbyggda fantasivärldar."

Eva Beihed, Bohusläningen med Dals Dagblad

 

"Niklas Krogs fantasy präglas av internationell fantasylitteratur. Precis som sig bär möter läsaren en rejäl karta över landet Unadan på bokens försättsblad och bokens händelser, varelser och magi följer de mallar som genren mutat in. Men Krogs värld är noggrant och väl uppbyggd. Man läser med spänning om huvudpersonernas inre kamp mot de grymma öden som de är förutspådda att följa. Hjältarna är, som i de flesta nyare fantasyböcker, både män och kvinnor, som kämpar med de gåvor de fått och sina öden på ett mänskligt och trovärdigt sätt. ... För trots att allt till synes är förutspått enligt de regler genren ställer, lyckas Krog ifrågasätta det ödesbundna och på ett sympatiskt sätt ställa frågan om den egna viljans betydelse."

Ulla Hjorton, Upsala Nya Tidning

 

"Krog är en skicklig skildrare av blodiga strider, strategi och stridsteknik. Hans beskrivning av hur pojken lär sig att hantera sitt svärd är så medryckande att den känns i hela kroppen. Det kan man däremot inte säga om hans beskrivningar av mänskliga känslor och psyken. Där är han återhållsam, eller nöjer sig med klichéer. ... Bokens styrka är den ivriga berättarviljan, som firar triumfer i strdsscenerna. Jag får en käsla av att Krog är en författare som verkligen strävar efter att lära sig berättarkonsten från grunden, som ett riktigt gammaldags hantverk. Grepp för grepp. Därför blir jag också nyfiken på att läsa hans kommande böcker, för att se vad han lär sig."

Kajsa Öberg Lindsten, Göteborgs-Posten

 

"Krog skriver nu med större komplexitet än tidigare, gränserna mellan gott och ont är inte fastslagna, gestalterna inte längre entydiga ... Krog arbetar hela tiden med snabba scenväxlingar. Det gör hans skildring livlig men också så pass splittrad och dunkel att den blir jobbig att ta till sig. Romanen fordrar mer än en genomläsning för att dess mening skall stå klar. Men för fantasyälskare spelar det kanske mindre roll. Dess längre får de dröja i detta myller av folk, skuggor och trolska vidunder i en färgstark värld fylld av våldsam magi och överraskande intriger."

Ying Toijer-Nilsson, Svenska Dagbladet

 

"Även om man som läsare kan spåra inspiration från såväl Tolkien som Lewis och LeGuin, är författaren påfallande självständig i sitt arbete med att skapa trovärdighet för sin mystiska och långtifrån svartvita värld. Hans berättarbegåvning är emminent, liksom hans förmåga att gestalta plausibla och nyanserade rollfigurer. Detta gäller inte minst kvinnorna och alldeles särskilt Moriam, huvudperson och Unadans självhärskare i föreliggande bok."

Sonja Winnerstig, Bibliotekstjänst

 

"Det är en skickligt berättad historia full av magi och övernaturliga väsen med ingående person- och miljöskildringar. Krog skriver medryckande och läsaren sätter sig snabbt in i en värld där Magiska råd, dvärgar, skogsfolk, wyverns och Avgrunden är högst reela ingredienser i vardagslivet."

Sofia Malmberg, Bibliotekstjänst