Recensioner, Under Guds himmel:

 

"Två debutanter bjuder hösten på - och bägge är 'färdiga' författare som i var sin genre skrivit romaner med en imponerande episk kraft. Niklas Krogs Under Guds himmel beskriver ett människoöde under 1200-talets religionskrig i Det heliga landet. Kristna, muslimer och mongoler dödar varandra i en ändlös rad av vidrigheter, återgivna i starka scener som ibland är oerhörda i sin hämningslösa grymhet. Ur våldet utan slut framträder ett rop på tolerans som ljuder rakt in i vår egen tid - konflikterna i området är ju fortfarande explosiva."

Mats Berggren, Aftonbladet

 

"Under Guds himmel torde lätt kunna fängsla läsare av skilda åldrar, inte minst ungdom i tonåren. På sätt och vis är det en berättelse som imponerar genom sin behärskade men samtidigt kraftfulla berättarglädje."

Ingvar Engvén, Bibliotekstjänst

 

"Detta är något så ovanligt som en djup och äkta skildring av ondska, kärlek och godhet skriven på ett lättläst sätt."

Bibi Andgren, Sydsvenska Dagbladet

 

"En både brett skildrande och spännande roman, skriven av en debutant, är Under Guds himmel. Den är utmärkt berättad. Bara epilogen vill jag sätta ett frågetecken för, den verkar väl sentimental"

Anne-Marie Alfvén-Eriksson, DN

 

"Niklas Krogs debutbok är ett djärvt projekt som både författare och förlag har heder av. Krog är en författare som har en framtid i det förflutna."

Jan Amborn-Hansson, Bibliotekstjänst

 

"Under Guds himmel är alltså ingen söndagsskoleberättelse, det är mycket våldsamt och oerhört spännande. Våldet har dock inget egenvärde utan ingår hela tiden som en viktig beståndsdel i skildringen av de enorma krafter som präglade tiden och platsen."

Hervor Svenonius, Värmlands Folkblad

 

"Mot bakgrund av dessa historiska händelser har författaren Niklas Krog format en mäktig och spännande roman."

Krister Nordin (Tidningsnamn? Hjälp!)

 

"...religionen har också i alla tider fått tjäna som täckmantel för de styrandes ohämmade maktbegär. ... Så är det än i dag. Så var det också på medeltiden. Detta berättar den unge författaren Niklas Krog i sin lärda, händelsedigra och fängslande debutroman Under Guds himmel."

Lena Kjersén, Västerbottens-Kuriren

 

"I sin debutbok, korstågsromanen Under Guds himmel, ger Niklas Krog prov på en stor berättarglädje, som riktigt bubblar över i 403 sidor."

Ying Toijer-Nilsson, SvD

 

"Det är en otroligt spännande historisk roman från en tidsperiod som inte är så känd."

Karin Anderberg, Skånska Dagbladet

 

"Spänning, inlevelseförmåga i huvudpersonen, en dramatisk skildring av en tid så olik och så lik vår egen gör Niklas Krogs 1200-talsroman till en god debut."

Inger Hasselbaum

 

"Hade jag börjat läsa boken på egen hand, hade jag lagt ifrån mig den direkt, men om man tvingas (?) fortsätta läsa blir den jättebra framöver. ... Det var något speciellt för mig att läsa boken, tankarna började virvla i mitt huvud och fick känslorna att svalla. Det är en bra bok, en bok jag sent kommer att glömma!"

Sandra Jernve 14 år (Tack, Sandra!)